Ordazit údolí

Myslím hlavně ten výjev krajiny, který nám zůstane, když se na ni zpětně rozpomeneme. Není dokonalým odrazem reality. Je jen malou soukromou sbírkou domněnek, ucelující se z dálky vzpomínek ve známou změť struktur a obrysů. Malé se děje i ve velkém. Vnímám to jako mihotavé obrázky s intenzivním pocitem skutečnosti a všemi jejími dominantními rysy. Odrážejí se od momentálního rozpoložení, přejímají mé tóny. Jenom je uchopit, propojit jejich vlastnosti a pomíchat je s chemií pocitů mé vzpomínky na ně. 

A prohloubit je, doufaje že tak se přenesou i na diváka.